Fair bank törvény

posted in: hitel, kamat, mnb | 0

A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2014. évi LXXVIII. törvény fair, azaz etikus bankrendszer néven vált ismertté (fair bank törvény), mely átláthatóbbá, érhetőbbé teszi a fogyasztói hitelszerződések kamatainak lehetséges változásait. A jogszabályok vonatkozó előírásait 2015. február 01. napjától kell alkalmazni. A korábban benyújtott törvényjavaslat elérhető a http://www.parlament.hu/irom40/01997/01997.pdf internetes címen, PDF formátumban.

A törvény értelmében, a pénzügyi intézményeknek a három évnél hosszabb futamidejű hiteleknél a hitelkamatot, míg a referencia kamatlábhoz kötött (azaz változó kamatozású) hitel konstrukciók esetén a kamatfelárat, legalább három éves kamatperiódusra előre kell rögzíteniük.

A referencia-kamatlábakat és a mutatókat az MNB számítja ki és teszi közzé internetes felületén. A pénzügyi szolgáltató használhatja a saját kamatváltoztatási, kamatfelár-változtatási mutatóit vagy referencia-kamatlábat, amennyiben azt a Magyar Nemzeti Bank előzetesen jóváhagyta.

 

A fair bank törvény további, könnyebben érthető és a mindennapok során tetten érhető hozománya:

 

 1. A finanszírozóknak a jelzáloghitel és ingatlanlízing szerződéseknél külön kérés nélkül legalább hét nappal a szerződéskötés előtt át kell adniuk a szerződést, hogy azok nyugodt körülmények között átolvashatóak és tanulmányozhatóak legyenek.
 2. Szigorodik a finanszírozók és hitelközvetítők tájékoztatási kötelezettsége. A tájékoztatásból ki kell derülnie minden olyan kockázatnak melyből az ügyfél fel tudja mérni lehetőségeit, pénzügyi teljesítőképességét, a futamidő során esetlegesen felmerülő kockázatokat. Emellett ki kell emelni hogy a havi törlesztés a havi jövedelemhez képest mekkora terhet jelent.
 3. Az egyes bankok finanszírozási konstrukcióik szerződésszövegét nyilvános helyen elérhetővé kell tennie, hogy a leendő adós azokat össze tudja hasonlítani egymással.
 4. Megszűnik annak lehetősége, hogy a bankok egyoldalú szerződésmódosítással újabb költségeket vezessenek be. A futamidő alatti szerződésmódosítások csak olyan költségekre terjedhetnek ki, melyeket az eredeti szerződés is tartalmazott. Valamennyi díjat és költséget csak forintban szabad meghatározni és feltüntetni.
 5. A törvény a hitelösszeg folyósításának költségeire is vonatkozik. A bank a finanszírozott összeg maximum 1%-ot százalékát számíthatja fel folyósítási díj néven, mely 1% nem lehet magasabb 200.000 forintnál.
 6. Ezentúl évente csak egy alkalommal emelhetnek a bankok díjakat, legnagyobb részüket maximum az infláció mértékével. Ez alól kivételt képez például: előtörlesztési díj, folyósítási díj.
 7. Ha a felvett hitel három évnél rövidebb futamidejű és fix kamatozással bír, a finanszírozó nem emelheti meg annak kamatát. Ha három évesnél hosszabb a futamidő, akkor maximum három évenként, összesen a futamidő alatt legfeljebb öt alkalommal van lehetőség kamatszintet emelni. A kamatváltoztatást annak hatályba lépése előtt 90 nappal az ügyfél tudtára kell hozni.
 8. Amennyiben az ügyfél a kamat vagy kamatfelár változtatást nem fogadja el, a szerződés díjmentesen felmondható, ám ezt az új kamatperiódus hatályba lépése előtt 60 nappal jelezni kell a finanszírozó felé. Természetesen ilyenkor egy összegben esedékessé válik a fennálló teljes tartozás, a kamatperiódusig esedékes kamat és az előtörlesztési díj.
 9. Előtörlesztés a teljes futamidő alatt bármikor lehetséges részben, vagy egészben. Ennek azonban költsége van (lehet). Jelzálog alapú finanszírozási konstrukciók esetében az előtörlesztett összeg maximum 2,5% -a, egyéb esetekben az előtörlesztett összeg 1% -a.
 10. A THM plafon továbbra is él: a THM nem lehet magasabb a jegybank alapkamat huszonnégy százalékkal növelt értékénél. A kockázatosabb, fedezettel nem bíró finanszírozási konstrukciók esetén – mint amilyen a hitelkártya, áruhitel, személyi kölcsön, folyószámla hitel – ez a jegybanki alapkamat harminckilenc százalékkal növelt értéke. A jegybanki alapkamat módosulásokat maximum fél éves csúszással lehet figyelembe venni.
 11. A késedelmi kamatokat kétféle plafon érinti. A késedelmi kamat alapesetben maximum az ügyleti kamat másfélszerese plusz három százalékpont lehet – hozzátéve, hogy a korábban vázolt THM plafon ez esetben is érvényes. A lakáshiteleket késedelmi kamatait a következő korlát érinti: azok részére, akiknek a szerződése felmondás alá került, a felmondást követő kilencvenedik nap után már csak akkora késedelmi kamatot számolhat fel a finanszírozó, mint amekkora a felmondás előtti napon érvényben volt.

 

Újabb MNB kamatvágás

posted in: alapkamat, mnb | 0

8 hónap után újabb kamatvágás

Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter, az MNB elnökének mai bejelentése szerint ismét csökken az alapkamat. A gazdaságpiaci elemzők várakozásával ellentétben 20 bázispont helyett azonban csak 15 bázispont volt a csökkentés mértéke. Ám ez a 15 bázispontos alapkamat vágás is elegendő volt ahhoz, hogy újabb történelmi mélypontot érjen el az irányadó kamatláb.

A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa legutóbb 2014 júliusában csökkentette az irányadó kamatrátát, akkor 2,1% -ra. Az akkori bejelentés szerint a monetáris tanács tartós kamatszint tartásra rendezkedett be, azonban a tavaly decemberi inflációs elemzések jelentése nagyban mérsékelte a fogyasztói árak emelkedésére vonatkozó jegybanki várakozásokat: ennek értelmében nyílt lehetőség az újabb enyhítési ciklus megkezdésére.

Elemzők szerint a jelenlegi 1,95% -os jegybanki alapkamat a jövőben tovább mérséklődhet, egész az 1,5% -os kamatszintig.

A kamatvágás eredményeképpen a forint árfolyama erősödni kezdett az euróval szemben. Ennek eredményeképpen délután 4 óra után a korábbi 303-as árfolyamról egészen a 300 alatti euróárfolyamig erősödött a hazai fizetőeszköz. A portfolio.hu gazdasági portál szerint 14 hónappal ezelőtt, tavaly januárban volt ennyire erős a forint. A portál elemzése továbbá kimondja, hogy az erősödés mögött kisebb részben a magyar gazdaság teljesítménye, nagyobb részben a regionális hatások állnak.

 

Rugalmasabb inflációkövetés

Az irányadó kamatráta rugalmasabb inflációkövetéséről is döntött a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa. A jövőben plusz-mínusz 1% -os eltérés esetén nem várható drasztikus beavatkozás a 3% -os inflációs cél tartása mellett. Balog Ádám, a jegybank alelnöke szerint az ötletet a lengyel és cseh jegybankoktól kölcsönözték. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az inflációs cél 2-4% -os sávban elfogadott. A döntéshozók által az árstabilitást biztosító 3% -os inflációs cél továbbra is változatlan.

 

Miért is fontos a jegybanki alapkamat?

A bankracio.hu portál definíciója szerint a kamat: A pénz ára, vagyis a pénz azonnali rendelkezésre állásának a díja százalékában kifejezve. A kamat mértékét éves szinten fejezik ki, még akkor is, ha a kölcsönt egy éven belül kell visszafizetni.

Jegybanki kamatnak nevezzük azt a kamatot, amelyet a jegybank a kereskedelmi bankoknak fizet a központi banknál ( = jegybank, Magyar Nemzeti Bank) elhelyezett kettő hetes futamidejű kötvényeik után. A kereskedelmi bankok a jegybanki alapkamat ismeretében határozzák meg betéti- és hitelkamataikat. A betéti és hitelkamatok változása közvetlenül képes befolyásolni a gazdaságot az által, hogy például az alacsony hitelkamat szint a vállalkozásokat beruházásra ösztönzi a kedvező kamatozású hitelek felvételének lehetőségével. Ez igaz a magánszemélyekre is, akik lakáshiteleikkel a lakáspiacot élénkíthetik. Az alacsony betéti kamat a betéteseket arra ösztönözheti, hogy megtakarításaikat ne egy pénzintézet számláin tartsák, hanem elköltsék, befektessék, forgassák a nagyobb hozam reményében.

A Magyar Nemzeti Bank (Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa) a jegybanki kamatról önállóan dönt, szintjének meghatározásával képes tehát megvalósítani két fő célját: az árstabilitás elérését, valamint a pénzügyi stabilitás fenntartását. Az árstabilitást a gazdaság növekedését leginkább támogató alacsony inflációs szint jellemzi.

Az MNB monetáris tanácsának a jegybanki alapkamat szintjét meghatározó üléseinek jegyzőkönyve az mnb.hu internetes weboldalon szabadon megtekinthetőek.